Användarvillkor

Hur du går tillväga för att annonsera på SportLoppis.se

 

Din annons ligger ute på SportLoppis.se under 90 dagar, du kan enkelt själv ta bort den genom att använda ditt användarnamn och lösenord, eller förlänga den ifall du så önskar. För att använda Sportloppis.se fullt ut, bland annat att kunna annonsera behöver du öppna ett konto. Det är enkelt och tar bara några sekunder att skaffa, dessutom är det gratis.

 

Användarvillkor för dig som annonserar

 

Genom att annonsera hos SportLoppis.se har du samtidigt accepterat och godkänt användarvillkoren.

 

Om du annonserar en för SportLoppis.se orelevant annons kommer din e-postadress och IP-adress omgående att blockeras för framtida annonsering.

 

Annonsören är personligen ansvarig för sin annons och dess innehåll. SportLoppis.se ansvarar inte för annonsinnehållet eller de skedda affärerna. Annonser som innehåller olagligheter eller på annat sätt kan upplevas stötande och-/eller oseriösa är ej tillåtna. Vi förbehåller oss rätten att ta bort dessa annonser, utan rätt till kompensation.

 

Annonser som på något sätt skadar SportLoppis.se- eller någon annans anseende kommer att anmälas till Polismyndighet. Sportloppis.se förbehåller sig rätt att ställa ett skadeståndsanspråk för sådan skada.

 

Annonseringen på SportLoppis.se är till för personer som vill köpa- och sälja begagnade idrottsprylar. Vill du publicera en kommersiell annons, vänligen kontakta oss för mer information.

 

SportLoppis.se förbehåller sig rätten att ställa ett skadeståndsansvar mot annonsörer som åsamkar skada genom aktivitet som SportLoppis.se inte är avsedd för.

 

Allt material på Webbplatsen, inklusive Webbplatsens layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen SportLoppis.se exklusiva egendom.

 

Du får skriva ut enskilda sidor från SportLoppis.se webbsida men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Sportloppis.se. Självklart får du länka en annons på SportLoppis.se i sociala medier etc. i syfte att marknadsföra annonsen och få fler intressenter.

 

Användarvillkor för dig som kontaktar annonsörer

 

Genom att kontakta någon annonsör på SportLoppis.se har du samtidigt accepterat användarvillkoren.

 

All trafik på SportLoppis.se loggas och kommer att lämnas över till polisen, din e-postleverantör och/eller din IT-leverantör vid överträdelse. All form av reklam som riktar sig till våra annonsörer ser vi som spam, vilket är olagligt och kommer att polisanmälas. Vi förbehåller oss även rätten att spåra din IP-adress. Vi förbehåller oss även rätten att ställa ett skadeståndskrav på den som åsamkar skada genom aktivitet som SportLoppis.se inte är avsedd för.

 

Kontakt med en annonsör skall vara med intentionen att köpa/sälja annonsörens produkt.

 

Personuppgifter

 

De uppgifter som annonsören publicerar i sin annons blir genom att godkänna annonsen offentlig på SportLoppis.se.

 

Marknadsföring

 

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan företaget dömas att betala vite (böter).

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Ingen annonsör på SportLoppis.se har samtyckt till detta.

I samma syfte är det också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.

 

Frågor om våra användarvillkor?

 

Har du frågor kring våra användningsvillkor? Välkommen att kontakta oss.